Terugkoppeling online participatie avond S’MAAK Schiedam

11 november jl. was de derde informatiebijeenkomst over project S’MAAK te Schiedam, met deze keer als thema Mobiliteit & Parkeren. Deze themabijeenkomst heeft online plaatsgevonden i.v.m. het Corona virus en was het vervolg op de eerdere informatiebijeenkomsten in maart en juli dit jaar. De komende tijd volgen er nog een aantal thema workshops voor de verdere ontwikkeling van S’MAAK. 
 
Het thema van deze avond was mobiliteit en parkeren. Marcel Groeneweg (Blauwhoed) begon de avond met een korte terugblik en status van het project S’MAAK. Vervolgens informeerde Dominik van Lankeren (Gemeente Schiedam) over de toekomstige parkeersituatie op de Kop van de Singel in het licht van de nieuwe gemeentelijke mobiliteitsvisie en de overgangsmaatregelen. Marcel Groeneweg gaf daarna een toelichting op de mobiliteitsoplossing voor de nieuwe bewoners en gebruikers in het nieuwe gebouw S’MAAK en de mobiliteitshub. Tot slot heeft Robbert-Jan Vogel (Juuve) een presentatie gegeven over deelmobiliteit. Waarom autodelen, wat zijn de voordelen en hoe werkt het precies? Tijdens de avond was voldoende ruimte voor vragen en inspraak en hier werd ook goed gebruik van gemaakt door de deelnemers.
 
Woensdag 18 november organiseren Blauwhoed en de gemeente Schiedam de volgende participatie avond met als thema spelen en ontmoeten. We hopen u bij deze bijeenkomst (weer) te ontmoeten, zodat we uw input mee kunnen nemen!
 
Meer weten over wat er besproken is? Lees hier het verslag.

Meedenken over speelvoorzieningen en groen in de wijk? Registreer u hier op ons participatieplatform.

Over dit bericht

  • Geplaatst op 13 november 2020
Terug naar het nieuws Ik heb belangstelling