FAQ – Ontwikkeling

Kan ik meedenken over dit plan als toekomstige bewoner?

Ja, hiervoor organiseert Blauwhoed online en offline (fysieke) bijeenkomsten. Via het inschrijfformulier kunt u uw interesse kenbaar maken. Zodra de data van deze bijeenkomsten bekend zijn, ontvangt u hierover bericht.

Kan het Amec-gebouw meegenomen worden in deze ontwikkeling?

Blauwhoed is geen eigenaar van het Amec-gebouw en kent eventuele plannen voor dit gebouw niet.

Denkt u bij de planontwikkeling aan de wateroverlast in de wijk? 

Ja, dit wordt meegenomen in de ontwikkeling waarbij gekeken wordt naar waterberging en het vertraagd afgeven van regenwater aan het riool.

Het riool van Oost is al overbelast. Waar en hoe wordt het riool- en hemelwater van S’Maak afgevoerd?

Dit wordt meegenomen in de ontwikkeling waarbij gekeken wordt naar waterberging en het vertraagd afgeven van regenwater aan het riool.

Past de bebouwingshoogte van S’MAAK binnen het bestemmingsplan (hoogte)?

Voor S’MAAK moet een bestemmingsplanprocedure worden gevolgd. De bebouwingshoogte van het torengedeelte aan het Stationsplein sluit aan op de hoogte van het Amec gebouw.

Ik verwacht overlast van schittering van het glas bij zonlicht weerkaatsing. Kan hier wat aan gedaan worden?

We zullen deze vrees delen met onze ontwerpers, zodat zij hiermee rekening kunnen houden bij de uitwerking van het ontwerp.

Komen er naast koopwoningen ook (sociale) huurwoningen in S’MAAK?

In S’MAAK komen koop- en mogelijk ook (vrije sector) huurwoningen.

Levert het powernest (geluids)overlast op?

Het Powernest levert geen geluidsoverlast op voor de omgeving, onze woningen zitten hier ook direct onder.

Tip voor verlichting onder viaduct naar Euroscoop: gewone ipv gekleurde tl-verlichting voor een veiliger gevoel.

Wij zullen dit aandachtspunt agenderen bij overleggen met de gemeente Schiedam.

Waar komt er groen?

De inrichting van het openbaar gebied doen gemeente in samenspraak met Blauwhoed. In het plan is een diversiteit aan groen meegenomen op terrassen, balkons, voortuinen en in de binnentuin.

Waar gaan de ondergrondse vuilcontainers naar toe?

De inrichting van het openbaar gebied doet gemeente in samenspraak met Blauwhoed. Voor de containers en een aantal nieuwe ten behoeve van S’MAAK worden nieuwe locaties gezocht op loopafstand.

Wat zullen ongeveer de prijzen zijn van een woning in S’MAAK

Het plan bevindt zich nu nog in de fase van een visie die uitgewerkt gaat worden tot een definitief plan. Als u zich aanmeldt houden we u op de hoogte van de vorderingen.

Gaan Schiedammers voor bij de verkoop van de woningen?

Deze toezegging kunnen wij helaas niet doen.