FAQ – Mobiliteit & Spelen

Kan ik meer horen/meepraten over de toekomstige verkeers- en parkeeroplossingen en speelmogelijkheden voor kinderen rond de Kop van de Singel?

Ja, hiervoor organiseert Blauwhoed een themabijeenkomst. Via het inschrijfformulier kunt u uw interesse kenbaar maken. Zodra de data van de thema-avonden bekend zijn, ontvangt u hierover bericht.
NB: i.v.m. de huidige corona crisis kunnen wij nu nog geen datum noemen.

Is het mogelijk aandacht te besteden aan de gevaarlijke parkeersituatie voor het station (dubbel parkeren/draaien)?

Hoewel Blauwhoed hiervoor niet verantwoordelijk is, zullen wij dit aandachtspunt agenderen bij overleggen met de gemeente Schiedam.

Waarom gaat het huidige parkeerterrein weg?

Het terrein is altijd ingericht geweest als tijdelijke parkeerplaats. Al eerder is gemeente bezig geweest met ontwikkeling op deze locatie. Het gaat om 36 parkeerplaatsen. Uit onderzoek blijkt dat hier bewoners en parkeerders met een ticket parkeren op het terrein.
Voor forenzen zijn er voldoende alternatieve plekken in de omgeving, zoals bij Q-Park. Vervangende parkeerplaatsen (64) bij Q-Park, P&R Horvathweg. Bewoners zijn aangewezen op het gebied waar zij een vergunning voor hebben.

Vanaf wanneer wordt het parkeerterrein opgeheven?

Dat weten wij nu nog niet. Wanneer u bij ons ingeschreven staat voor de nieuwsbrief, houden wij u hiervan op de hoogte.

Wat gaat er met de Overschieseweg gebeuren?

Dat is ons niet bekend. Hierover gaat de dienst ‘verkeer’ van de gemeente Schiedam. Wij hebben van een aantal van u gehoord dat bewoners uit Oost deze route regelmatig gebruiken.

Ik zie weinig parkeerplaatsen in het nieuwe plan, waardoor parkeerdruk naar verwachting toeneemt. Welke oplossingen hebben jullie hiervoor?

Het aantal parkeerplaatsen en het mobiliteitsconcept binnen het plan wordt afgestemd op het aantal nieuwe woningen. De parkeerdruk in de omgeving zal hierdoor niet toenemen door de nieuwe bewoners. Voor de toekomstige verkeers- en parkeeroplossingen organiseert Blauwhoed een themabijeenkomst. Via het inschrijfformulier kunt u uw interesse kenbaar maken. Zodra de data van de thema-avonden bekend zijn, ontvangt u hierover bericht.
NB: i.v.m. de corona crisis kunnen wij nu nog geen datum noemen waarop deze bijeenkomst plaats vindt.

Gaan prijzen voor een parkeervergunning in zone 7652 omhoog?

Wijzigingen in het parkeervergunningenbeleid van gemeente Schiedam zijn ons momenteel niet bekend. Wij zullen deze vraag aan hun voorleggen.

De verkeersdrukte op de Singel is nu al een probleem, dit is nu een sluiproute sinds weg via Euroscoop open is. Wat wordt hieraan gedaan in het nieuwe plan?

Wij zullen dit aandachtspunt agenderen bij overleggen met de gemeente Schiedam.

Waarom komen er deelauto’s in het plan?

Deelauto’s zijn onderdeel van een toekomstbestendig mobiliteitsconcept voor het Stationskwartier. Of u hieraan deelneemt, is uw eigen keuze. De nieuwe bewoners van S’MAAK gaan hier in ieder geval gebruik van maken.