FAQ – Bouwfase

Op welke wijze wordt er aandacht besteed aan het beperken bouwoverlast?

In ons voorstel voor het bouwen van S’MAAK gaan wij uit van het zoveel als mogelijk beperken van bouwoverlast, onder andere door zoveel mogelijk geprefabriceerde onderdelen te gebruiken en daarmee het aantal verkeersbewegingen en ook de bouwtijd te beperken.

Hoe zit het met het heien van het gebouw? In verband met verwachte verzakking/scheuren van de niet-onderheide huizen aan (o.a.) de Oosterstraat?

Er wordt niet traditioneel geheid voor het gebouw. Dit zal een trillingsarm heisysteem zijn, waarbij de palen niet worden geslagen, maar geboord of getrild. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de woningen in de directe omgeving bouwkundig opgenomen en dit wordt ook gemonitord tijdens de bouwwerkzaamheden.

Zijn er door de gemeente Schiedam normen vastgesteld m.b.t. trillingsniveau tijdens de bouw?

Er zijn wettelijke normen voor het trillingsniveau, deze worden door de bouwer, heitoezicht en gemeente tijdens de werkzaamheden gemonitord.

Kunt u ons een garantie geven dat de bouw geen schade aan ons huis veroorzaakt?

De bouwer doet er alles aan om schade aan uw huis te voorkomen door het treffen van voorzorgsmaatregelen en de keuze voor het bouwsysteem. Mocht onverhoopt toch schade ontstaan is dit door de bouwer verzekerd.

In welke zone worden de huizen gecheckt (0-meting)?

Hier zijn vanuit de verzekeringsmaatschappij van de bouwer en de gemeente richtlijnen voor op basis van de afstand ten opzichte van het project. Ter zijnentijd zullen wij deze aan u bekend maken middels de nieuwsbrief.

Hoe zit het met eventueel kosten die ontstaan a.g.v. scheuren/verzakkingen door bouwactiviteit?

Mocht onverhoopt toch schade ontstaan is dit door de bouwer verzekerd.

Als er door de gemeente Schiedam vastgestelde normen worden overschreden en schade wordt geleden, wie vergoedt dat dan?

Mocht onverhoopt toch schade ontstaan is dit door de bouwer verzekerd.